1 Digar

Ke Nepal Sano Cha Essay Examples

Learn some Nepali words 

Nepal is a small country in between two large country ( India and china ) . even it is small country Nepal have own language is called Nepali Language , it is a official Language in Nepal 

In Nepal most of the places is remote area so here very few people speak English , chinese and other language , during your travel time if you learn some Nepali language it will more comfortable for you and easily you can familier in Nepali culture and society , who are in tourism business some are fluently speak english some are enough for communication 

So here I collect some useful Nepali word if you can practice  Before Nepal trip it will be very useful for you 

Learn Nepali ( Nepali Alphabet )

मुनामदन झयाउरे लयमा आधारित कविता हो जुन नेपाली साहितयको सबैभनदा परखयात कृति हो । मुनमदनलाई लिएर सन १८५९ मा आफनो मृतयु अघि उनले भनेका थिए म मरेपछि मेरा सबै कृति जलाइदिए पनि मुना मदन चाही नजलाउनु । मुनामदन अहिले सममकै सबैभनदा धेरै बिकरि भएको पुसतक हो ।
मुना मदन एक कारुणिक कावय हो जसले मुना र मदनको बिछोडको परेम कहानी को बरणन गरछ । मदन पैसा कमाउनको लागि विदेश जानछ र फरकने करममामुनामदन झ्याउरे लयमा आधारित कविता हो जुन नेपाली साहित्यको सबैभन्दा प्रख्यात कृति हो । मुनमदनलाई लिएर सन् १८५९ मा आफ्नो मृत्यु अघि उनले भनेका थिए म मरेपछि मेरा सबै कृति जलाइदिए पनि मुना मदन चाही नजलाउनु । मुनामदन अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै बिक्रि भएको पुस्तक हो ।
मुना मदन एक कारुणिक काव्य हो जसले मुना र मदनको बिछोडको प्रेम कहानी को बर्णन गर्छ । मदन पैसा कमाउनको लागि विदेश जान्छ र फर्कने क्रममा बाटोमा बिरामी हुन्छ । बिरामी मदनलाई बीच बाटोमै छोडेर उसका साथिहरु आउछन र मदनको मृत्यु भएको कुरा भन्छन । यो कुराले मुनालाई निकै पिडा हुन्छ । येही पिडा साहना नसकी शोकमै मुनाको मृत्यु हुन्छ । उता मदनलाई बाटोमा अलपत्र रुपमा एक जना भोटेले फेला पार्छ । उसले मदनको खुबै स्याहार गर्छ (तेस् बेला मदन् यो भन्छ् " छेत्रिको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुदैन,मनिस् ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुदैन") र जब मदन निको भएर घर फर्कन्छ, त्यो बेला उसको परिवार मुना र आमा को मृत्यु भएको खबर सुनेर ऊ मर्माहत हुन्छ ।...more

Paperback, 40 pages

Published 2007 by साझा प्रकाशन

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *